Инструкция за конвойната дейност

Инструкция за конвойната дейност

Инструкция № 1 от 22 март 2019 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

 

Comments are closed.