Харакчиев и Толумов срещу България, ЕСПЧ

Харакчиев и Толумов срещу България
ЕСПЧ

В решение по делото „Харакчиев и Толумов срещу България“ ЕСПЧ установява, че условията, при които двама осъдени на доживотен затвор без замяна са държани в български затвор, нарушават Член 3 (забрана за нечовешко и унизително отнасяне) и Член 13 (право на ефективни правни средства за защита) от Европейската конвенция за правата на човека. Двамата жалбоподатели са били държани при специален режим, включващ изолация, лоша вентилация и хигиена, слабо осветление и отопление, некачествена храна и медицинско обслужване. ЕСПЧ не просто намира тези условия за нечовешки и унизителни, но и установява, че режимът на изолация, на който са били подложени Харакчиев и Толумов, е резултат от автоматичното прилагане на национални законови норми, уреждащи затворническия режим, а не от мерки за сигурност, провокирани от поведението на самите затворници.

 

Comments are closed.