Халил Адем Хасан срещу България, ЕСПЧ

Халил Адем Хасан срещу България
ЕСПЧ

В решението по делото „Халил Адем Хасан срещу България“, ЕСПЧ намира, че е налице нарушение на Член 3 от Конвенцията. Съдът установява, че затворническият режим, при който жалбоподателят е бил задържан – „специален режим“, налаган автоматично на всички осъдени на доживотен затвор, при който е изключен достъпа до колективни дейности, разглеждан заедно с битовите условия и липсата на неограничен достъп до тоалетна, са достатъчно сериозни, за да бъдат квалифицирани като нечовешко и унизително отношение. Съдът намира още, че жалбоподателят не е разполагал с ефективно вътрешно правно средство за защита по отношение на оплакването си по Член 3 от Конвенцията относно условията и режима, при които е бил задържан, за да изтърпи присъдата си от доживотен затвор и следователно е налице и нарушение на Член 13 във връзка с Член 3 от Конвенцията. От друга страна, Съдът не намира нарушение на Член 14 във връзка с Член 3 от Конвенцията, тъй като жалбоподателят не е изчерпал вътрешните правни средства за защита във връзка с оплакването си, че е подложен на дискриминационни обиди.

 

Comments are closed.