Условията за задържане в ЕС: принципи и реалност, 2019 г.

Условията за задържане в ЕС: принципи и реалност, 2019 г.

Доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), публикуван през декември 2019 г., достъпен на английски език. Докладът разглежда пет основни аспекта на задържането под стража в страните членки на Европейския съюз – пространство, с което лишените от свобода разполагат в помещенията за задържане; хигиена и санитарни условия; време, с което лишените от свобода разполагат извън килиите си; достъп до медицински услуги; защита от насилие.

This report of the EU Fundamental Rights Agency from December 2019 focuses on the following five key aspects of detention conditions in EU Member states: amount of cell space available to detainees; hygiene and sanitary conditions; time available to detainees to spend outside their cells or outdoors; access to healthcare; and protection against violence.

 

Comments are closed.