Доклад на КПИ за България, 2017 г.

Доклад на КПИ за България, 2017 г.

Доклад на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) до българското правителство след посещение в България от 25 септември до 6 октомври 2017 г. Докладът е достъпен само на английски език.

Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 25 September to 6 October 2017

 

Comments are closed.