Доклад на КПИ за България, 2015 г.

Доклад на КПИ за България, 2015 г.

Доклад на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) до българското правителство след посещение в България от 13 до 20 февруари 2015 г. Докладът е достъпен само на английски език.

Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 13 to 20 February 2015.

 

Comments are closed.