Пубично изявление на Европейския комитет против изтезанията относно България

Пубично изявление на Европейския комитет против изтезанията относно България

На 26 март 2015 г. Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ, Комитета) направи публично изявление относно България. Това е седмото публично изявление в историята на КПИ след 1989 г. и първото относно България. То бе направено, след като според Комитета досегашните констатации и препоръки от неговите доклади са били или игнорирани, или посрещнати с отричане, както и поради това, че на практика през последните години „е постигнат много малък напредък, ако въобще има такъв“, за изпълнението на препоръките. Публичното изявление е фокусирано върху два проблема: малтретиране на задържани от страна на полицията и условията в затворите и следствените арести под управление на Министерството на правосъдието.

 

 

Comments are closed.