Заключителни наблюдения на Комитета срещу изтезанията на ООН върху шестия периодичен доклад на България, 2017

Заключителни наблюдения на Комитета срещу изтезанията на ООН върху шестия периодичен доклад на България, 2017

През 2017 Комитетът на ООН срещу изтезанията разгледа шестия периодичен доклад на България, който страната дължи по Конвенцията против изтезанията, ратифицирана през 1986 г. В своите заключителни наблюдения, комитетът отправя редица сериозни критики към България по почти всички въпроси в обхвата на Конвенцията. Комитетът е силно разтревожен от честата практика на изтезания и малтретиране на задържани от органите на полицията. Макар условията на лишаване от свобода в някои от затворите и другите места за задържане да са се подобрили, комитетът отбелязва, че в немалко от тях те продължават да са нечовешки и унизителни в нарушение на международните стандарти. Той отбелязва също така агресивното поведение на затворническия персонал спрямо лишените от свобода, неадекватното медицинско обслужване, насилието между самите затворници и корупцията.

 

Comments are closed.