Списък на разрешените вещи и храни за лишените от свобода в затворите и арестите към затворите (2022 г.)

Актуална заповед на Министерство на правосъдието за затворите и арестите в затворите в сила от 01.01.2022 г.