Списък на разрешените вещи и храни за лишените от свобода в затворите и арестите към затворите (2022 г.)

Списък на разрешените вещи и храни за лишените от свобода в затворите и арестите към затворите (2022 г.)

Актуална заповед на Министерство на правосъдието (в сила от 01.01.2022 г.) за разрешените лични вещи, предмети и хранителни продукти, които могат да получават, ползват и държат при себе си или на определените за целта места лишените от свобода и задържаните под стража по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, настанени в затворите, поправителните домове, затворническите общежития и арестите в затворите.

Comments are closed.