Янков срещу България, ЕСПЧ

Янков срещу България
ЕСПЧ

В решението си по делото „Янков срещу България“ от 11 декември 2003 г. Европейският съд по правата на човека намира нарушение на Член 3 от Конвенцията в случай на налагане на дисциплинарни мерки на затворник през 1998 г., при което неговата коса е била остригана преди наказването му с наказателна килия. Съдът намири, че тази мярка е равносилна на унизително наказание. Той също така намири нарушение на Член 13 от Конвенцията в това, че съществуващият правен режим на дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода не предвижда ефективно вътрешно правно средство за защита на нарушени човешки права в случаите на налагане на подобни дисциплинарни мерки.


Comments are closed.