Вельо Велев срещу България, ЕСПЧ

Вельо Велев срещу България
ЕСПЧ

В решението по делото „Вельо Велев срещу България“, ЕСПЧ установява нарушение на правото на достъп до образование по отношение на жалбоподателя, който е задържан с мярка задържане под стража в затвор. Съдът намира, че правото на достъп до съществуващи образователни институции попада в обхвата от Член 2 от Протокол № 1 и всяко ограничение към него трябва да бъде предвидено, да преследва легитимна цел и да бъдат пропорционално на тази цел. Въпреки че Член 2 от Протокол № 1 не налага положително задължение за осигуряване на образование в затвора при всички обстоятелства, при наличие на такава възможност, тя не трябва да бъде подчинена произволни и необосновани ограничения.


Comments are closed.