Заключения от конференцията „Защита на правата на затворниците в Европа“, 2016 г.

Заключения от конференцията „Защита на правата на затворниците в Европа“, 2016 г.

Заключения от конференцията „Защита на правата на затворниците в Европа“, проведена в Европейския съд по правата на човека, Страсбург на 14-15 юни 2016 г. като част от проекта „Европейско заворническо дело“ (European Prison Litigation Project). Докладът е достъпен на френски и на английски език.

Proceedings of the conference „The Protection of Prisoners’ Rights in Europe“, held at the European Court of Human Rights, Strasbourg on 14-15 June 2016, as part of the European Prison Litigation Project.

 

Comments are closed.