Нешков и други срещу България, ЕСПЧ

С пилотно решение по делото „Нешков и други срещу България“ от 27 януари 2015 г. ЕСПЧ намира, че пренаселеността в българските затвори и изключително лошите материални условия в тях, води до нарушение на Член 3 от Конвенцията