Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата, 2014 г.

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата, 2014 г.

Докладът на БХК „Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата“ представя резултатите от двугодишно правно и теренно проучване, посветено на положението на децата, лишени от свобода в поправителни домове и арести, възпитателни училища-интернати, места за задържане към полицията, бежански центрове и социални институции и услуги.

 

Затворите в България. Изследване на системата на затворите в България, 2008 г.

Затворите в България. Изследване на системата на затворите в България, 2008 г.

Докладът на БХК „Затворите в България. Изследване на системата на затворите в България“ оповестява резултатите от изследване на БХК в затворите и затворническите общежития, проведено през 2007 г. Целта на изследването е да обобщи на актуалните проблеми, стоящи пред местата за лишаване от свобода, и да държи във фокуса на общественото внимание тези от тях, които трябва спешно да бъдат решени за цялостно хуманизиране на пенитенциарната система в България.

 

За следствените арести отново, 2005 г.

За следствените арести отново, 2005 г.

Публикация на БХК „За следствените арести отново“ от 2005 г. си поставя за задача да покаже актуалното състояние на системата на следствените арести в България и да направи анализ на правата на лицата, задържани в тях в една динамична перспектива. Отправните точки на този анализ са две: международните стандарти за защита на правата на човека в условията на задържане и състоянието на системата от времето на предишно наблюдение на БХК от 2001 г.

 

Правата на човека в българските затвори, 2002 г.

Правата на човека в българските затвори, 2002 г.

Публикацията на БХК „Правата на човека в българските затвори“ от 2002 г. си поставя за цел да направи анализ на правата на човека в българските затвори, трудово-поправителни общежития и поправителни домове.