Препоръка Rec (2003) 22 на Комитета на министрите относно условното освобождаване (освобождаването под гаранция)

Препоръка Rec (2003) 22 на Комитета на министрите относно условното освобождаване (освобождаването под гаранция)

Доживотният затвор без замяна – нечовешко и унизително наказание, 2010 г.

Доживотният затвор без замяна – нечовешко и унизително наказание, 2010 г.

Докладът на БХК „Доживотният затвор без замяна – нечовешко и унизително наказание“ си поставя за задача да направи анализ на законодателството и практиката по налагане на най-тежкото наказание в България – доживотен затвор без замяна, включително на условията, при които лицата, изтърпяващи тази присъда, пребивават в българските затвори.

 

Харакчиев и Толумов срещу България, ЕСПЧ

В решение по делото „Харакчиев и Толумов срещу България“ ЕСПЧ установява, че условията, при които двама осъдени на доживотен затвор без замяна са държани нарушават Член 3 и Член 13 от Конвенцията.