Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите относно европейските правила за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки

Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите относно европейските правила за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки

Правила на ООН за третиране на лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жени правонарушители (Правила от Банкок)

Правила на ООН за третиране на лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жени правонарушители (Правила от Банкок) United Nations Rules for the Treatment of Women Prisonersand Non-custodial Measures for Women Offenders(the Bangkok Rules) Документът е достъпен на английски език.    

Жените в затвора в България, 2016 г.

Жените в затвора в България, 2016 г.

Специален доклад за ситуацията на лишените от свобода в единствения женски затвор в България, с акцент върху правото на семеен живот, бременността, раждането и отглеждането на деца в затвора. 

Настоящият доклад е естествено продължение на многогодишната дейност на Българския хелзинкски комитет (БХК),посветена на защита правата на лишените от свобода.

 От 1994 г. насам БХК осъществява независим и периодичен мониторинг на затворите, като освен посещения на място, организацията получава и обработва множество жалби, сигнали и оплаквания от затворници.