Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения към МП

Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения към МП

Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения към министерството на правосъдието, приет с ПМС № 159 от 17.07.2003 г.

 

Comments are closed.