Отчет за дейностите по третирането на лишените от свобода в затвора в гр. Сливен през 2018 г.

Отчет за дейностите по третирането на лишените от свобода в затвора в гр. Сливен през 2018 г.

Отчетът представя коментар и анализ на резултатите от основните направления на дейността в затвор гр. Сливен през 2018 г.

 

Comments are closed.