Заповед относно възнагражданията на лишените от свобода

Заповед относно възнагражданията на лишените от свобода

Заповед № Л-04-1373/23.08.2017 г. на министъра на правосъдието, издадена на основание чл. 78, ал. 2 от ЗИНЗС, уреждаща възнгаражденията, които лишените от свобода получават за своята работа, с изключение на доброволния незаплатен труд и работата, която се извършва по поддържане на реда и хигиената

 

Comments are closed.