Заповед относно реда и условията, при които лишените от свобода могат да работят на обекти на юридически и физически лица

Заповед относно реда и условията, при които лишените от свобода могат да работят на обекти на юридически и физически лица

Заповед № ЛС-04-1374/29.08.2014 г. на министъра на правосъдието, издадена на основание чл. 172 , ал. 1 от ЗИНЗ, относно реда и условията, при които лишените от свобода могат да работят на обекти на юридически и физически лица

 

 

Comments are closed.