Заповед за разпределение на лишени от свобода чужди граждани

Заповед за разпределение на лишени от свобода чужди граждани

Заповед № Л-04-560/28.03.2017 г. на министъра на правосъдието, издадена на основание чл. 59 от ЗИНЗС, относно разпределението на лишените от свобода чужди граждани в затвори и затворнически общежития

 

 

Comments are closed.