1280px-Palais_de_justice_de_Paris_-_salle_d'audience_de_la_chambre_criminelle_de_la_Cour_de_cassation

Нечовешките условия при задържане под стража вече могат да бъдат основание за освобождаване във Франция

Оттук нататък нечовешките условия при задържането под стража във Франция най-вероятно ще се явяват пречка за продължаване на задържането. Това става ясно от изявление на френския Върховен касационен съд от 8 юли 2020 г., направено във връзка с решение по квази пилотното дело J.M.B. и други срещу Франция, по което Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) критикува липсата на ефективно национално превантивно средство за защита срещу нечовешките условия на задържане под стража във Франция. Информацията беше споделена от European Prison Litigation Network във “Фейсбук”.   

Френският върховен съд намира, че съдиите са длъжни да гарантират на лицата, поставени в нечовешки условия на задържане, превантивно и ефективно средство за защита, което позволява да се предотврати продължаването на нарушението на член 3 от Европейската конвенция за правата на човека. Включително се предвижда съдът сам да провежда проверки на условията на задържане на жалбоподателите, ако държавното обвинение не е проверило основателността на жалбите им. 

Наказателното отделение на Върховния касационен съд пише, че решението на ЕСПЧ следва да бъде взето предвид от съдебните съдии, без да се чака евентуална промяна в законодателни или регулаторни текстове. Според решението, от съдията се изисква, като пазител на личната свобода, да гарантира, че при всички обстоятелства досъдебното задържане се прилага при условия, зачитащи достойнството на лицата, и да гарантира, че това лишаване от свобода е чуждо на всякакво нечовешко и унизително отношение.

С решението си наказателното отделение на Върховния касационен съд пристъпи към сериозна промяна спрямо предишната си съдебна практика, тъй като занапред унизителните условия на задържане вероятно ще представляват пречка за продължаване на задържането. 

Само преди дни ЕСПЧ осъди и България за нарушаване на член 3 от Конвенцията, като присъди обезщетение от 6000 евро на доживотен затворник. В решението по делото Димитър Ангелов срещу България ЕСПЧ също така за пръв път направи оценка на въведените през 2017 г. правни средства за защита срещу нечовешко и унизително отнасяне, произтичащи от най-ограничителния режим на изтърпяване на наказание в българските затвори – специалният режим, който се налага автоматично на всички осъдени на доживотен затвор.  

Comments are closed.