vkp-cropped

Какво постигна прокуратурата по случаите на насилие от служители в затворите и арестите през 2019 г.

След като БХК осъди прокуратурата в Административен съд София-град за отказ да предостави информация по Закона за достъп до обществена информация, организацията получи точен отговор колко са отчетените преписки, досъдебни производства, внесени в съда прокуроски актове и осъдени лица по случаи на насилие от служители над затворници и арестанти през 2019 г. Данните показват, че няма нито един внесен в съда прокурорски акт и нито едно осъдено лице, макар че новообразуваните преписки за такива случаи за годината са над 70.

Официалният отговор съдържа три нули, които не са вписани в годишния доклад на прокуратурата:

– 0 внесени прокурорски актове
– 0 обвинени пред съда лица
– 0 осъдени или санкционирани

Числата показват, че тенденцията за безнаказаност на полицейското насилие в местата за лишаване от свобода и задържане под стража продължава за поредна година. В същото време според редовните анкети, които БХК провежда с арестанти и затворници, малка част от случаите изобщо влизат в официалната статистика, защото повечето от хората, които са били жертва на такова насилие, избират да не подадат жалба. Според тях от това не би имало смисъл.

*В статистиката ще видите „наблюдавани“, „новообразувани“ и „решени“ преписки и досъдебни производства. Ето накратко какво означават:

„Наблюдавани преписки“ са общият брой преписки, образувани във връзка с насилие от служители в затворите и арестите, по които е работила прокуратурата през годината. „Новообразувани“ са тези от 2019 г. „Решени“ са такива, които са прекратени с отказ за образуване на досъдебно производство и тези, по които прокуратурата е образувала досъдебно производство. Отказът за образуване на досъдебно производство не подлежи на обжалване пред съд.

При приключване на „досъдебно производство“ прокурорът може да повдигне обвинение с обвинителен акт. Може също така да прекрати изцяло или да спре временно наказателното производство, да внесе предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за споразумение за решаване на делото.

Comments are closed.