Наредба за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода

Наредба за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода

Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието. С тази наредба се уреждат условията и редът за медицинското обслужване на лишените от свобода в затворите, поправителните домове и арестите

 

Comments are closed.