Наредба за съдебните сгради

Наредба за съдебните сгради

Наредба № 4 от 10 януари 2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт, издадена от министъра на правосъдието. В нея са предвидени изискванията към помещения за временна изолация и престой на задържани и принудително доведени в съдебните сгради лица.

 

Comments are closed.