Марин Костов срещу България, ЕСПЧ

Марин Костов срещу България
ЕСПЧ

В решението по делото „Марин Костов срещу България“, Съдът намира, че по отношение на жалбоподателя, лишен от свобода, който е бил наказан с 14-дневна изолация в наказателна килия за подаване на жалба да прокурора, е налице нарушение на правото на свобода на изразяване (Член 10 от Конвенцията).


Comments are closed.