Лебоа срещу България, ЕСПЧ

Лебоа срещу България
ЕСПЧ

В решението по делото „Лебоа срещу България“, ЕСПЧ намира, че липсата на достъп до информация за начина на упражняване на правото на свиждане и правото на телефонни разговори в арестта е довело да нарушение на правото на личен живот (Член 8 от Конвенцията) на жалбоподателя. ЕСПЧ констатира, че вътрешните правила, съдържащи практическите подробности относно това как задържаните в арестите лица могат да упражнят законовите си права за свиждания и телефонни разговори, нито са били публикувани, нито са били достъпни за задържаните в стандартизирана форма. Следователно ограниченията във връзка със свижданията и използването на телефон не са били основани на правила, достъпни в подходяща степен, и не са били „в съответствие със закона“.

 

Comments are closed.