Кулински и Събев срещу България, ЕСПЧ

Кулински и Събев срещу България
ЕСПЧ

По делото „Кулински и Събев срещу България“ ЕСПЧ постанпвява, че автоматичното лишаване на всички затворници от правото да гласуват на избори нарушава Член 3 от Протокол 1 към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

 

Comments are closed.