За несъвместимостта на тежките заболявания с престоя в затвор

Стратегическо дело №1