Димчо Димов срещу България, ЕСПЧ

Димчо Димов срещу България
ЕСПЧ

По делото „Димчо Димов срещу България“ Съдът намира нарушение на забраната за нечовешко и унизително отнасяне по Член 3 от Конвенцията във връзка с продължителното обездвижване на жалбоподателя, лишен от свобода, което му е причинило и значително психическо страдание.


Comments are closed.