Становище на БХК до Комитета на министрите на СЕ относно изпълнение на решението по делото „Вецев срещу България“

Становище на БХК до Комитета на министрите на СЕ относно изпълнение на решението по делото "Вецев срещу България"

През март 2021 г. Българският хелзинкски комитет предостави информация на Комитета на министрите към Съвета на Европа за хода на изпълнението на две решения срещу България на Европейския съд по правата на човека, свързани с правата на лишените от свобода.

Настоящото становище е по изпълнението на решението по Вецев срещу България, постановено през 2018 г. То се отнася до отказ на българския съд задържан подсъдим да присъства на погребението на брат си. ЕСПЧ намира нарушение на чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека и изисква българското законодателство да бъде променено така, че да предвижда възможност за конвоиране на задържано лице на погребението на близки и роднини, след преценка на съда, основана на подробна индивидуална проверка на искането на задържания и претегляне на интересите – правото на задържания на личен и семеен живот и интереса на мярката за задържане/лишаване от свобода. 

Становището на БХК по делото Вецев срещу България съдържа медийна информация относно подобен на Вецев казус от края на 2020 г., както и  подчертава, че българските власти не са предприели нужните мерки за промяна на вътрешното законодателство по изпълнение на решението на ЕСПЧ, макар да се твърди, че работна група в Министерството на правосъдието разработва нужните промени в законодателството. В отговор на становището българското правителство обяви, че наскоро е изготвен законодателен проект, с който се предвижда възможност за временно освобождаване и придружаване на задържаните под стража до определено място, което да се извършва от Главна дирекция „Охрана“ по нареждане на орган на съдебната система при  изключителни лични или семейни причини. 

Тази застъпническа дейност на БХК се реализира като част от проект Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“.

 

Comments are closed.