Харакчиев и Толумов срещу България, ЕСПЧ

В решение по делото „Харакчиев и Толумов срещу България“ ЕСПЧ установява, че условията, при които двама осъдени на доживотен затвор без замяна са държани нарушават Член 3 и Член 13 от Конвенцията.

Нешков и други срещу България, ЕСПЧ

С пилотно решение по делото „Нешков и други срещу България“ от 27 януари 2015 г. ЕСПЧ намира, че пренаселеността в българските затвори и изключително лошите материални условия в тях, води до нарушение на Член 3 от Конвенцията