themis-temida-law-justice-court-cropped

Съдът глоби директора на ГД „Охрана“ за отказа му да организира конвой на задържан за погребението на майка му

Главният директор на Регионалната дирекция „Охрана“ – София Александър Манчев е глобен с 2000 лева, защото отказа да изпълни съдебно нареждане да организира конвой на задържан до гробищата, за да погребе майка си, съобщава сайта Lex.bg.

Решението на Административния съд-София град (АССГ) е окончателно и оставя в сила определението на съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд (СГС), с което тя наложи максималната глоба на Манчев.

Случаят е от миналата година, когато български гражданин беше задържан, тъй като срещу него имаше производство за изпълнение на присъда в Албания за кражба. Делото в СГС е разгледано от съдия Тодорова, която получила молба от задържания да му бъде разрешено да присъства на погребението на майка си на 5 декември 2020 г. Жената починала след боледуване от COVID-19. Още на 3 декември съдия Тодорова разреши задържаният да бъде конвоиран от затвора до Централните софийски гробища, като в определението си напомни решението на съда в Страсбург по делото Вецев срещу България с което страната ни е осъдена да плати на затворник 1500 евро, защото не е бил пуснат на погребението на брат си поради липса на процесуален ред.

Определението веднага е било изпратено до затвора в София и до РД „Охрана“, но е отхвърлено с писма последователно от директора на затвора Десислав Трайков и от Александър Манчев, които се позовават на актуалната специализираната нормативна уредба. Затворът твърди, че извършва конвой само до лечебни заведения, а охраната – само до съдилища и конвой до гробищата е невъзможен.

На първата инстанция СГС отхвърли жалбата на Манчев с мотива, че „неизпълнението на съдебния акт за конвоиране на лишен от свобода на погребение представлява опасна демонстрация на незачитане на принципа на правовата държава (върховенството на правото)“. В определението се казваше също, че отказът на Манчев да се съобрази с Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), като се позовава на Закона за изпълнение на наказанията и правилника за прилагането му, е „противоправна проява на правен нихилизъм“ .

Шефът на РД „Охрана“ – София обжалва определението пред АССГ, но съставът на съда с председател и докладчик Деница Митрова го остави в сила и също подчерта, че служителите на ГД „Охрана“ трябва да конвоират задържаните. В окончателното решение на съда е направен и детайлен анализ на нормативната уредба, като изрично е посочено йерархичното старшинство –

  1. Конституция
  2. Конвенция за правата на човека
  3. Закон за съдебната власт
  4. Закон за МВР
  5. Правилник за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана”
  6. Инструкции за конвоирането, издадени от министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието
  7. „Правила за условията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служители на Главна дирекция „Охрана”

В решението съдия Митрова напомня, че Конвенцията за правата на човека е част от националното законодателство и България вече е била осъдена за нарушение на чл. 8 от нея, който се отнася до правото на зачитане на личния и семейния живот. Съдът отказва и да намали глобата за Манчев, като изброява, че тя е наложена за неизпълнение на съдебен акт, но също така и за нарушение на конвенцията, което може да доведе до ново осъждане на държавата. От решението на съда става ясно още, че отказът за конвоиране извън съдебни сгради, арести и затвори е бил трайна незаконна практика в ГД „Охрана“, която според АССГ се дължи на непознаване на нормативната уредба, за което се носи дисциплинарна отговорност.

Comments are closed.