Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода

Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода, приета с ПМС № 321 от 28.12.2009 г.

Tags: No tags

Add a Comment

Задължителните полета са маркирани с *